martes, 30 de diciembre de 2014

Curs; La relació professor-alumne.


La relació professor-alumne.
La relació professor-alumne de música és realment excepcional. Es crea un vincle únic que cal conèixer, per potenciar aquells aspectes que poden ser positius per a la formació de l'alumne i per controlar els possibles efectes negatius d'una relació patològica.
Continguts:
- Diferència entre professor de música i amic.
- Motivació davant exigència.
- La classe de música com una experiència. Més enllà dels continguts musicals.
- Els valors transversals en la classe de música.
    Disciplina, diversió, esforç, viure el moment.
- Trobar i potenciar les fortaleses davant les debilitats.
Objectius:
- Construir una relació efectiva i saludable entre el professor i l'alumne.